Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

  • Báo giá thiết kế chưa bao gồm các tùy chọn thêm: giám sát tác giả, thuyết minh kết cấu, bản vẽ xin phép, bản vẽ hoàn công, phối cảnh mặt tiền.
  • Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng rào, hồ bơi, …
  • Chi phí thiết kế = đơn giá thiết kế x diện tích sử dụng
  • Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
  • Các công trình có yêu cầu đặc biệt sẽ báo giá theo quy mô.